Digital utbildningsserie om openEHR nov 2020 - jan 2021

Svensk Förening för Medicinsk informatik (SFMI en av SLS medlemsföreningar) och openEHR arrangerar livesända distansutbildningar i olika smaker.

OpenEHR står som värd för:

SFMI står som värd för:

 • 7 dec 8:30-10:45 Introduktion till openEHR (nordiskt). 10:45-11:30 Frågestund
 • 13 jan 2021, 8:30-12:00 Modellering med openEHR - teori
 • 18 jan 8:30-12:00 Modellering med openEHR - praktik (med praktiska övningar)
 • 22 jan 8:30-11:30 Teknik, applikationsutveckling och arkitektur

Se inspelningar, presentationer m.m. i separata diskusionsinlägg för varje SFMI-träff (scrolla vidare nedåt). PDF-dokumentet Utbildningsserie openEHR (preliminärt program) v8.pdf (195.3 KB) innehåller kort bakgrund, program, information om förkunskapskrav och talare/medverkande. Bilden nedan beskriver olika vägar i kursen anpassade för olika behov/bakgrund.

Bläddra vidare nedåt för att se inlägg från respektive tillfälle vartefter de publiceras.

1 Like

Introduktion till openEHR - Utbildningstillfälle 1

Presentationsfiler

Chatt

Video

Program

NÄR? 7 december kl 8:30-11:30 (varav frågestund från ca 10:45)

FÖR VEM? Introduktionen vänder sig till en bred publik och ger en allmän orientering om standarden openEHR och hur den används i världen. Innehållet passar för exempelvis beslutsfattare, nybörjare inom openEHR, och för den som vill få en samlad bild eller uppdatering av vad som händer inom området.

EFTER ATT HA DELTAGIT kommer du ha en grundläggande förståelse för openEHRs innehåll, syfte och användning samt en orientering om hur du kan lära dig mer.

Videotid Kalendertid Ämnen, Talare
0:00 8:30-8:40 Introduktion till dagen. Göran Karlström (SFMI)
5:47 8:40-8:55 Problem som openEHR avser att lösa och nyttor som kan uppnås. Martin Grundberg (Cambio)
18:07 8:55-9:30 Vad openEHR är, hur det funkar och hur det används i Norge, Europa, världen. Norskt arketyparbete och internationellt samspel. Existerande och kommande användningsexempel: Norge, Sverige; kvalitetsregister, “vilda system”, egenmonitorering, digitala tvillingar. Vebjørn Arntzen (Norsk arketypförvaltning), Erik Sundvall (Region Östergötland)
9:30-9:35 Paus
56:33 9:35-10:00 Nationell Informationsstruktur, openEHR, HL7 FHIR och Snomed CT: användningsområden, likheter, skillnader. Daniel Karlsson (Socialstyrelsen)
1:21:51 10:00-10:10 Svenskt arketyparbete, nu och i framtiden. Göran Karlström
10:10-10:15 Kort information om kommande kursdagar. Göran Karlström
1:35:50 10:15-10:45 Panelsamtal om varför företagen DIPS, Cambio, PatientSky och TietoEVRY växlar till openEHR. Panel: Tomas Alme/Laust Axelsen (PatientSky), Martin Grundberg (Cambio), Joakim Hedlund (TietoEVRY), Mikael Nyström (Cambio), Bjørn Næss (DIPS) Moderator:Erik Sundvall
2:05:21 10:45-11:30 Frågestund, baserad på inkomna frågor.

Modellering med openEHR - teori. Utbildningstillfälle 2

Presentationsfiler

Video

NÄR 13 januari kl 8:30-12:00

FÖR VEM Utbildningen vänder sig till kliniker, forskare och andra som behöver välstrukturerad, detaljerad data. Den vänder sig även till informatiker, terminologer och personer som skapar och underhåller sökordsmallar i vård-IT-system.

FÖRKUNSKAPER Deltagare förväntas innan utbildningstillfället ha tagit del av videon “Italian openEHR day 2019 - Pragmatic standardisation of clinical models”, https://youtu.be/7DCe2LpM7xo 16 minuter, på engelska med Silje Ljosland Bakke samt åtminstone de två första timmarna från utbildningstillfälle 1 (7 dec), https://youtu.be/ddWDou8gGik, om du inte kunde vara med då.

EFTER ATT HA DELTAGIT kommer du ha en djupare förståelse för openEHRs innehåll och användning, en bred orientering om modellering, terminologibindning, designval och dess konsekvenser, översättning, frågespråk, samt kännedom om vad som sker i Sverige just nu.

Program (med direktlänkar till olika avsnitt i undervisningstillfället)

 • 0:00 Välkommen, info om SFMI och introduktion till dagen. Mikael Nyström (Cambio)
 • 3:18 Sammanhang och kort repetition. Erik Sundvall (RÖ).
 • 8:23 Samarbete nu och i framtiden kring arketyper; granskning, översättningar och terminologibindning. Mikael Nyström (Cambio), Åsa Skagerhult (RÖ), Erik Sundvall (RÖ).
 • 15:25 Skapa gränssnitt från “mall” (openEHR template) + terminologi i mallar + a tt designa mallar och arketyper. Thérèse Högberg-Mårder (RÖ), Mikael Nyström, Erik Sundvall, Åsa Skagerhult. Hållpunkter:
  • 16:22 Hur standardisera information (bakgrund, olika approacher & strategier)
  • 24:25 Modelleringsscenario för dagens exempel (användningsfall för openEHR template)
  • 26:28 Referensmodell - Arketyp - Template/mall (bakgrund)
  • 38:42 Internationellt arketypbibliotek m.m.; CKM (Clinical Knowledge Manager)
  • 50:53 Verktyg för att bygga templates och arketyper
  • 1:06:34 Formulär/Gränssnitt (inkl. exempel på patologiformulär för bröstcancer)
  • 1:38:43 Vad man kan göra om man saknar arketyp för något
 • Paus
 • 1:54:02 Klok terminologi- och ontologianvändning. Mikael Nyström
 • 2:08:28 Skillnaden mellan presentation och datastruktur. En jämförelse mellan openEHR-modellering och traditionella sökordsmallar. Sally Wiezell (Cambio)
 • 2:18:12 Sökvägar och sökfrågor (AQL), möjligheter till forskning och uppföljning, framtidens kvalitetsregister? Använda arketyper i journalsystem som inte är baserade på openEHR; TakeCare-exempel från Standin3. Erik Sundvall
 • 2:30:58 Kan openEHR vara användbart i PSVF (Personcentrerade Sammanhållna Vårdförlopp) och kliniskt beslutsstöd? Sanna Åsberg (RÖ)
 • 2:39:55 Paneldiskussion & frågestund: Alla dessa modeller, regionala, nationella och internationella initiativ. Vilka modeller är bra för vad? Hur kan de krocka eller samverka? Panel: Dagens alla talare + Manne Andersson (E-hälsomyndigheten), Kristin Schoug Bertilsson (SKR), Daniel Karlsson (Socialstyrelsen) Moderator: Åsa Skagerhult
 • 3:14:17 Avslutning och information om kommande utbildningstillfällen

Länkar pass 2

Verktyg

Länkar till intressanta delar av openEHR-specifikationerna doc-links.pdf (528.3 KB)

Modellering med openEHR - praktik. Utbildningstillfälle 3

Presentationsfiler & övningar

Video

 • …dröjer, behöver redigeras/kompletteras

Chatt

Program

 • Se program i allmänna kurs-PDF:en i väntan på videoinspelningen

openEHR: Teknik, applikationsutveckling och arkitektur. Utbildningstillfälle 4

Presentationsfil

Video

Chatt

Program med direktlänkar till delar i videoinspelningen

 • 0:00​ Välkommen. Inledning med info om kursen, SRMI och dagen. Mikael Nyström
 • 4:42​ Kort repetition från träff 1. Valda delar från träff 2+3. Erik Sundvall
 • 19:24​ Hur standardisera? Omtolkningsproblem, inter-/intraoperabilitet, tre standardiseringsstrategier
 • 32:12​ HL7 FHIR och openEHR - syften, likheter, skillnader och kombinationer
 • 42:17​ Strukturerad journalinformation i flera applikationer utan system/leverantörsinlåsning (på sätt som liknar PACS/VNA)
 • 45:35​ Arketyper och mallar/templates + sambanden med referensmodellen (RM)
 • 1:24:44​ Kombinera dokumentationsmodell med begrepps-/terminologisystem (som Snomed CT) + beslutsstöd & AI? presentation+web+demo Daniel Karlsson & Erik Sundvall
  • Exempel med verktyg (low/no-code miljöer) för att göra viktiga delar av openEHR-baserade applikationer och nyttja till terminologiservrar. Exempel på kombination av openEHR och Hl7 FHIRs terminologi-API
  • AQL - leverantörsoberoende arketyp-baserat frågespråk och lättarbetat svarsformat
  • Verktyg och plattformar (open source, freeware och kommersiell licens)
  • Hitta i openEHRs tekniska specifikationer inklusive openEHRs REST-API + förenklade format
 • Paus
 • 2:10:51​ Erfarenhetsdelning: Exempel på utmaningar, aha-upplevelser och andra erfarenheter vid utveckling av openEHR-baserade applikationer. Medverkande från patientjournalsystems-leverantörerna Cambio, DIPS, TietoEVRY, PatientSky m.fl.
 • Öppen frågestund