Uppmärksamhetsinformation i openEHR

Under mötet 2022-01-21 i svenska openEHR förvaltningen (se minnesanteckningar) föreslogs det att vi påbörjar arbete med en implementationsguside för Uppmärksamhetsinformation i openEHR. En sida för implementationsgusiden finns nu i openEHR-fövaltningens wiki. Sidan innehåller ett antal länkar och referenser, exempelvis:

Här i denna forumtråd är diskussioner, tankar och frågor varmt välkomna.

1 Like

Hej!

Det är f.n. lite problem med anonym access till Svenska openEHR-förvaltningens kanban-tavla i atlassian. Så om du vil följa Mikaels länk till https://openehr.atlassian.net/browse/SWE-61 så behöver du registrera ett (gratis) konto hos hos Atlassian och sedan be att få bli tillagd i projektet. (Vi håller på att försöka ändra detta, så att inloggning inte ska krävas för läsning.)

Ärendet förväntas uppdateras i närtid när projektet drar igång och mycket projektinformation kommer hanteras där, men frågor och tankar är givetvis välkomna även i denna diskussionstråd. Var gärna med på något av openEHR-förvaltningens veckomöten om du undrar något eller vill hjälpa till.

Själva implementationsguiden för Uppmärksamhetsinformation i openEHR förväntas hamna på wiki-sidan https://openehr.atlassian.net/wiki/spaces/healthmod/pages/1966211073/Uppm+rksamhetsinformation+i+openEHR som kommer uppdateras löpande under projektet.

senaste mötet i svenska openEHR-förvaltningen beslutades det att startmöte hålls under slutet av det redan bokade arbetsmötet på tisdag 31 maj. Denna del av mötet kommer pågå kl 15:30-17:00. Teams-länken är densamma som till alla arbetsmöten.

Arbetesgruppen har startat och möts varanna vecka enligt mönstret i inlägget ovan. 14:e Juni blir sista mötet innan sommaren

Hej @siljelb @bna @varntzen och andra norska experter!

På förra svenska mötet om Uppmärksamhetsinformation påpekades det att ni i Norge har en liknande modell i sjukvården. Har ni även openEHR-baserade modeller för den (eller delar av den) infomationen? I så fall var kan vi hitta dem?

Heisann
Litt usikker på hva som ligger i begrepet “Uppmärksamhetsinformation” . Tror dette ligger tett opp til det vi i Norge kaller “Kritisk informasjon”. Her er en liten oversikt over hva som ligger på kritisk informasjon i det nasjonale prosjektet: Sykdom og kritisk informasjon i kjernejournal - helsenorge.no

Kritisk informasjon er en samling av flere kliniske konsepter. Sånn sett vil det være flere (allerede) godkjente arketyper som kan benyttes:

  • Adverse reaction er en “klassiker” på dette området
  • Precaution er en annen som kan brukes for å markere faresignaler eller spesifikke områder å fokusere på ved behandling av helsetilstander
  • Health risk assessment er en tredje arketype som er aktuell for denne type data

Kritisk informasjon i DIPS EPJ/PAS ble implementert før vi startet med openEHR. Derfor har vi ikke et primærlager i form av openEHR. For tiden jobber vi med å videreutvikle kritisk informasjonsmodulen. Det kommer stadig nye forhold som peker i retning av openEHR med tanke på integrasjon av data over ulike domener i vårt system. Usikker på når det prosjektet starter opp.

Et annet område med tanke på oppmerksomhet er pasientsikkerhet. Det er ulike faktorer som må passes på ved utførelse av helsetjeneste. F.eks. risiko for fall, risiko for underernæring, somatisk forverring, etc. Her har vi utviklet en “native” openEHR applikasjon i DIPS. Vi kaller den Trygg Arena eller på engelsk: Arena SafeEHR. Denne baserer seg primært på “Health risk asessment” arketypen kombinert med terminologier fra SNOMED_CT. Her benytter vi screening arketyper som f.eks. Barthel eller Stratify for å klassifisere pasienten. Gjennomgående risikovurdering gjøres med nevnte “Health risk assessment”.

Svært spennende tema og de underliggende kliniske informasjonsmodellene er allerede godkjent/reviewed.

2 Likes

LIte info från första mötena, bland annat om planerad turordning i utredningsdelarna och tankar om “primära” och “sekundära” källor har nu dokumenterats på sidan Uppmärksamhetsinformation i openEHR - openEHR Clinical - Confluence (atlassian.net)

Idag var sista mötet innan sommaren och sannolik fortsättning är 2022-08-23 kl 15:30 via Teams.

1 Like