Uppmärksamhetsinformation i openEHR

Under mötet 2022-01-21 i svenska openEHR förvaltningen (se minnesanteckningar) föreslogs det att vi påbörjar arbete med en implementationsguside för Uppmärksamhetsinformation i openEHR. En sida för implementationsgusiden finns nu i openEHR-fövaltningens wiki. Sidan innehåller ett antal länkar och referenser, exempelvis:

Här i denna forumtråd är diskussioner, tankar och frågor varmt välkomna.

1 Like

Hej!

Det är f.n. lite problem med anonym access till Svenska openEHR-förvaltningens kanban-tavla i atlassian. Så om du vil följa Mikaels länk till https://openehr.atlassian.net/browse/SWE-61 så behöver du registrera ett (gratis) konto hos hos Atlassian och sedan be att få bli tillagd i projektet. (Vi håller på att försöka ändra detta, så att inloggning inte ska krävas för läsning.)

Ärendet förväntas uppdateras i närtid när projektet drar igång och mycket projektinformation kommer hanteras där, men frågor och tankar är givetvis välkomna även i denna diskussionstråd. Var gärna med på något av openEHR-förvaltningens veckomöten om du undrar något eller vill hjälpa till.

Själva implementationsguiden för Uppmärksamhetsinformation i openEHR förväntas hamna på wiki-sidan https://openehr.atlassian.net/wiki/spaces/healthmod/pages/1966211073/Uppm+rksamhetsinformation+i+openEHR som kommer uppdateras löpande under projektet.

senaste mötet i svenska openEHR-förvaltningen beslutades det att startmöte hålls under slutet av det redan bokade arbetsmötet på tisdag 31 maj. Denna del av mötet kommer pågå kl 15:30-17:00. Teams-länken är densamma som till alla arbetsmöten.