Svenskt intresse för openEHR-baserade COVID-19 applikationer?

Se det internationella: openEHR COVID-19 Project

Finns det vårdgivare som har intresse för för openEHR-baserade COVID-19 applikationer? I så fall kan vi t.ex. behöva översätta eller uppdatera/granska översättning av vissa arketyper.

VI undersöker litet om möjlighet för en sådan applikation i Region Östergötland men har inte fattat några beslut om det än.

Företaget Better har erbjudit att man får använda deras plattform (Think!EHR) gratis för COVID-19-relaterad hantering (men annan användning kräver licens). Det finns även andra lösningar baserade på öppen källkod som kan vara intressanta.

Jag bara undrar vad det är för typer av applikationer som kan vara aktuella och som inte redan täcks av den vanliga svenska informationsinfrastrukturen.

@mikael jag tänkte mer på GUI-applikations-änden som exemplen nedan.

COVID-anpassningen av ett norskt system, baserat på openEHR (DIPS som används av tre fjärdedelar av de Norska regionerna), visas litet av i videon: https://youtu.be/YmRljwBj5S0?t=2522 från 42:02-44:35

Vill man veta mer om informatisk/teknisk bakgrund hoppar man sedan fram till 46:10 (eller 51:29 för input från Kina) eller kanske hela vägen till 52:39 där DIPS drar sin COVID-bakgrund – och framför allt precis mot slutet (58:33) finns några sekunder demo av uppföljnings-funktionalitet .

Jag hörde att Cambio har COVID-specifik funktionalitet på gång, var hittar man mer info om det?

Jag har bara läst Cambiointern information om de olika COVID-initiativen som Cambio driver, så jag vet tyvärr inte var det finns mer publik information