Svensk tillämpning av Setting

I samband med PDL-arbetet noterade vi en sak som inte påverkas av PDL men som vi ändå vi bör hitta en enhetlig svensk tillämpning av: det obligatoriska fältet “setting” i EVENT_CONTEXT, se markering i bild

Bild från EHR Information Model kapitel 5.

Terminologiurvalet för detta nämns i Support Terminology specification och finns konkret som ett avsnitt i filen terminology/openehr_terminology.xml inklippt nedan

	<group name="setting">
		<concept id="225" rubric="home"/>
		<concept id="227" rubric="emergency care"/>
		<concept id="228" rubric="primary medical care"/>
		<concept id="229" rubric="primary nursing care"/>
		<concept id="230" rubric="primary allied health care"/>
		<concept id="231" rubric="midwifery care"/>
		<concept id="232" rubric="secondary medical care"/>
		<concept id="233" rubric="secondary nursing care"/>
		<concept id="234" rubric="secondary allied health care"/>
		<concept id="235" rubric="complementary health care"/>
		<concept id="236" rubric="dental care"/>
		<concept id="237" rubric="nursing home care"/>
		<concept id="238" rubric="other care"/>
	</group>

Attributet kan t.ex. användas i översiktsvyer där man vill markera primärvård, hemsjukvård, tandvård etc på olika sätt.

Hur matchar vi detta på ett leverantörsöverskridande generellt sätt till svensk vård? Finns det t.ex. redan svenska formella kategoriseringar som vi kan mappa från?

P.S. @siljelb @bna @varntzen och andra, hur har ni gjort i Norge med detta?

2 Likes

Nu ligger ett jira-ärende för att hantera den här frågan också: SWE-51

2 Likes

For DIPS Arena som benytte I sykehusene settes attributten som en fast verdi.

Mener vi bruker

Øvrig bruk av attributtet har vi ikke diskutert. Bruken i dag er basert på en beslutning vi gjorde ca 2012. Etter dette har vi ikke hatt dette som tema eller problemstilling.

Kanskje tiden er inne for å se nærmere på det nå som en skandinavisk samkjøring.

3 Likes

Inte helt lätt att matcha mot svensk vårdtradition. Beror något på vad setting används till - inkluderas t.ex. i “hem” även ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) och/eller egendialys, dropp, injektioner som ges hemma…
Sen har vi primärvård (vårdcentral), akutmottagning, vårdhem, annan…

4 Likes

Vi har i eWeave också tittat på att den OpenEHR baserade terminologitabellen för settings inte stämmer med grupperingen i Sverige.
Vi har försökt hitta en modell som borde fungera för de flesta leverantörer. Vid inloggning av en användare gör systemet ett uppslag mot HSA-id katalogen, hämtar en eller flera medarbetaruppdrag ( beror på om användaren jobbar på flera olika vårdenheter. Väljer man då ett uppdrag skriver systemet i den aktuella vårdenheten på en korrekt sätt i formulärhuvudet
Försökt klistra in ett urklipp men vet inte om det blir läsbart

eller i Word

Setting OpenEHR.docx (57.2 KB)

Ett tänkbart sätt att anpassa till svenskt bruk skulle kunna vara att inte dela upp medical/nursing/allied etc (eftersom multiprofessionell dokumentation vanligen eftersträvas).

I så fall skulle man kunna t.ex. använda

  • <concept id="228" rubric="primary medical care"/> …för all primärvård (oavsett profession)

  • <concept id="232" rubric="secondary medical care"/> …som standard för sjukhusvård (oavsett profession)

Alternativt säga att vi vi struntar i Setting för filtrering och sätter “other care” på allt samt propagerar för att setting i referensmodellern ska göras “optional” istället för att vara “mandatory”

Tog nu relaterad fråga till det internationella forumet: Should EVENT_CONTEXT.setting be made optional and/or it's associated terminology updated?

Där nämner t.ex. Ian att han använder “other care” i många användningsfall.