Nationella avtal för openEHR-lösningar och tjänster?

Hej!

Karolinska koordinerar ju just nu en process för att få till ett ramavtal för openEHR-relaterade produkter och tjänster åt diverse delar av och organisationer kopplade till Region Stockholm + Gotland.

På längre sikt vore det kanske intressant att titta på om openEHR-intresserade organisationer kunde hjälpa t.ex. SKR eller Kammarkollegiet att göra något i stil med Dynamiskt inköpssystem, DIS vid upphandling — Adda, även för lösningar och tjänster inom openEHR/FHIR/Terminologisystem-områdena.

Det verkar ganska öppet för nya kunder och leverantörer att kliva på vartefter.

Har någon tankar kring hur det eller något liknande skulle kunna bli en verklighet?