Synpunkter på PM “Vägval för en nationell digital infrastruktur för hälsodata baserad på standarder”

I de diskussioner som varit kring diskussionspromemorian “Vägval för en nationell digital infrastruktur för hälsodata baserad på standarder” från Utredningen om infrastruktur för hälsodata som nationellt intresse (S 2022:10), så har det framkommit att många är nyfikna på hur andra aktörer har besvarat promemorian. Med anledning därav lägger jag här upp Region Östergötlands svar. Hoppas att fler har lust och möjlighet att dela med sig, det är lärorikt och intressant att se hur andra resonerar.

RÖ 2023-13481 PM Infrastruktur för hälsodata - synpunkter Östergötland.pdf (74.8 KB)

6 Likes

Tack Åsa för att ni delar med er, här kommer Karolinska Universitetssjukhusets återkoppling.
Karolinska Universitetssjukhusets kommentarer på diskussionspromemoria.pdf (619.8 KB)

4 Likes

Jag har nu länkat till promemorian och till själva utredningen i inlägget ovan.

1 Like

Svaret från openEHR Sverige.
openEHR Sveriges promemoriasvar slutlig.pdf (534.6 KB)

1 Like

Cambio har även skickat in ett svar.
Kommentarer till promemoria.pdf (540.6 KB)

2 Likes