Svenska openEHR-förvaltningen har fått ett namn - openEHR Sverige

Den svenska openEHR-förvaltningen har äntligen fått ett riktigt namn - openEHR Sverige! I och med det behöver vi se över hur förvaltningen syns utåt på till exempel Conluence-wikin. Där finns vi under namnet “Swedish archetypes and templates”. Är det något som hindrar ett namnbyte på den sidan till “openEHR Sverige”?

2 Likes

Kanskje det burde vært et eget Confluence-space for openEHR Sverige, slik vi har for openEHR Norge? (https://openehr.atlassian.net/wiki/spaces/KLIM/overview)

1 Like

TRANSLATED: The Swedish openEHR administration has finally got a real name - openEHR Sweden! With that, we need to review how the administration is seen externally on, for example, the Conluence wiki. There we are under the name “Swedish archetypes and templates”. Is there anything preventing a name change on that page to “openEHR Sweden”?

2 Likes

Ja, det är kanske dags för det. Vad innebär det att göra så?

1 Like

Jeg er ikke helt sikker på prosessen nå, vi har hatt vår veldig lenge. Kanskje @mikael kan undersøke?

1 Like