Svensk översättning av "Encounter"

Hej, är helt ny i detta så ber om ursäkt i förväg om jag är i fel forum för denna fråga.

Såg i CKM att “Encounter” i svenska översättningen just nu heter “Vårdtillfälle”. Det är nog inte helt korrekt om vi ska följa Socialstyrelsens termbank, där “vårdtillfälle” är “vårdkontakt i sluten vård”. Encounters beskrivning är “Interaction, contact or care event between a subject of care and healthcare provider(s).” Den minst dåliga svenska översättning jag kan komma på är “vårdkontakt”, som i SoS termbank är “kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal då hälso- och sjukvård utförs”.

1 Like

Översättningen är ännu inte granskad och kvalitetssäkrad, så det kan säkert finnas fler saker som bör korrigeras och förbättras.

1 Like

Bra diskussion, här är länk till defintion kring Vårdkontakt.

2 Likes