PDL, HSA-id m.m. i openEHR - Remiss 1 (deadline 31 Jan)

I svenska openEHR-förvaltningens samarbete fanns intresse från både vårdgivar- och leverantörshåll av att ta fram en implementationsguide som beskriver rekommenderade sätt att tillämpa den svenska Patientdatalagen (PDL) i openEHR-baserade system på ett gemensamt leverantörsoberoende sätt (se kanbantavla).

Inbjudan

Du inbjuds härmed att senast 2022-01-31 i en första remissrunda komma med synpunkter och förbättringsförslag avseende arbetets första fas med att ta fram en implementationsguide. Första fasen startade 2020-08-30 och behandlade främst det som behövs för att behörighetsstyrning och åtkomst baserat på vårdenhet och vårdgivare (som är det som främst stöds i de flesta av dagens journalsystem). En stor del av detta rörde hur vårdenhet, vårdgivare m.m. bör lagras i openEHRs olika strukturer och sedan används för filtrering av information vid åtkomst. Resultatet av första fasen finns i de tre första kapitlen av implementationsguiden som är avsnitt i en wikisida:

Övriga delar av implementationsguiden är inte klara för granskning, men är för maximal transparens hela tiden fullt tillgängliga längre ner i samma wikisida. Det går givetvis bra att läsa och kommentera de delarna också.

Filer, genererade från ovanstående wikisida (uppdaterade 2022-01-04), för de som föredrar att kommentera och svara via Word eller PDF:

I samband med arbetet har även en implementationsguide för tillämpning av HSA-identitet och organisationsnummer i openEHR påbörjats, kommentera gärna den också.

Hur du svarar

Feedback kan ges på den kombination av följande sätt du är mest bekväm med:

  • Svara via inlägg i denna diskussionstråd (även filer kan laddas upp här)
  • Om du har/skaffar inlogg till openEHR-wikin: Svara genom att korrigera småfel direkt i wikisidan, eller markera text och använd kommentarsfunktionen om ditt förslag är mer av en diskussionspunkt.
  • Maila kommenterad/ändringsmarkerad word- eller PDF fil till erik.sundvall@regionstockholm.se

Framtid

Från 2022-02-08 kommer nästa fas av arbetet inledas då vi fokuserar mer på implementation av vårdepisod/vårdprocess/hälsoärende med openEHRs mekanismer på sätt som uppfyller PDLs ambition att kunna dela information utifrån vårdepisod etc. Arbetet och mötena är öppna för alla intresserade. Samtidigt kommer förslagen från första fasen testas praktiskt av vårdgivare och systemleverantörer och de första delarna av dokumentet justeras vid behov