Modellering av Swe-PEWS

Då har jag gjort klart andra versionen av utkast till arketyper för Svensk Pediatric Early Warning Score (Swe-PEWS). Jag vill därför gärna få hjälp att reviewa både dess modellering och den engelska översättningen av dessa arketyper. Kommentarer från reviewn får gärna lämnas på den här sidan.

Själva Swe-PEWS finns beskrivet på sidan https://lof.se/patientsakerhet/vara-projekt/pews.

De svenska arketyperna är tänkta att användas inuti slotten PEWS components i arketypen Paediatric Early Warning Score (PEWS), som finns på adressen https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.5149 . (Det är inte primärt den här arketypen som är ute för review, utan de som omnämns nedan.)

Den generella klusterarketypen som modellerar Swe-PEWS https://tools.openehr.org/designer/#/viewer/shared/Pz9zaGFyZWRJZD0xJDRjNTAzZDAwNjUwNTQ1OGM5MGE3ZGJhNDRjNzMwNDU4

Den specialiserade klusterarketypen som modellerar Swe-PEWS för åldern 0-3 månader
https://tools.openehr.org/designer/#/viewer/shared/Pz9zaGFyZWRJZD0xJDQ1ZTk5ZWM1ZWY5ODQzMDQ5YjhmMTEyNWI1ZDhmMzhh

Den specialiserade klusterarketypen som modellerar Swe-PEWS för åldern 4-11 månader
https://tools.openehr.org/designer/#/viewer/shared/Pz9zaGFyZWRJZD0xJDMxOWQ4NWExODQ1ODQ5ZDJiNzljOGE4NTlhMDBlMjNl

De specialiserade klusterarketyperna som modellerar Swe-PEWS för de andra åldersintervallen är inte skapade än, men kommer att vara snarlika de arketyper som finns ovan.

Efter interna diskussioner på Cambio har vi kommit fram till att attributen “Högsta enskilda poäng” för andning, cirkulation och neurologi kan vara användbara att spara som egna attribut i arketypen, även om de skulle bli härledda attribut. De här attributen skulle främst användas för att underlätta återsökning av inmatad information.

1 Like

För att förtydliga; Det här förslaget innebär att attributen för “Högsta enskilda poäng” åter igen skulle läggas till. De fanns med i ursprungsförslaget, men togs bort efter den första internatoinella förfrågningen om modellering.

Jag har en fråga ang. översättning då parametrar inte verkar vara med i den engelska versionen -eller behöver man ha med parametrar? Kan det räcka med bara Andning istället för Andningsparametrar osv.

Hej @miahbe!

Vad bra att du såg. När jag nu ser efter så är “Cirkulationsparametrar” översatt till “Circulation parameters” och " *Neurologiparametrar" till “Neurology parameters”, men däremot är " Andningsparametrar" översatt till “Respiration”. Min tanke med översättningen i det här fallet var att den engelska översättningen ska vara så lik den svenska som möjligt, eftersom den här skalan ursprungligen är specificerad på svenska. Jag skulle därför vilja korrigera den engelska översättningen av " Andningsparametrar" till “Respiration parameters”.

(Det här felet finns egentligen bara i specifikationen i arketypen openEHR-EHR-CLUSTER.pews_swedish.v0, men eftersom arketyperna openEHR-EHR-CLUSTER.pews_swedish-age_0_3_months.v0 och openEHR-EHR-CLUSTER.pews_swedish-age_4_11_months.v0 “ärver” från den arketypen så ser man felet även där.)

Hälsningar
Mikael

1 Like

Utifrån de diskussioner och förslag som har kommit in ovan och på annat sätt föreslår jag att vi:

  • Härledda attribut för “Högsta enskilda poäng” för andning, cirkulation och neurologi inkluderas
  • Den engelska översättningen av “Andningsparametrar” uppdateras till “Respiration parameters”

Att de föreslagna arketyperna i övrigt lämnas oförändrade.

1 Like