Kurs i openEHR klinisk informasjonsmodellering i Bergen 16. og 17. september

Sekretariatet ved den nasjonale arkeypeforvaltningen ønsker velkommen til kurs i openEHR

  • Hva er det som gjør modellering av akkurat klinisk informasjon så utfordrende og spennende?
  • Hvordan kan man håndtere det enorme informasjonsmangfoldet i klinikken og likevel få til en viss grad av standardisering?
  • Hva er openEHR, og hvordan bruker man det i praksis?

Hvis du har lurt på noen av disse spørsmålene, eller bare vil lære mer om klinisk informasjonsmodellering generelt eller modellering med openEHR spesielt, er dette kurset for deg!

Kurset er innrettet mot personer som jobber med utvikling/konfigurering av kliniske applikasjoner, med informasjonsarkitektur eller -forvaltning i helsetjenesten, og ledere/prosjektledere innen de samme områdene. Det er begrenset med plasser, og dersom det meldes på for mange kan det bli aktuelt å prioritere ansatte fra spesialist- og kommunehelsetjeneste.

Læringsmål for kurset er grunnleggende…

  • forståelse av problemområdet klinisk informasjon
  • forståelse av analyse av kliniske informasjonsbehov
  • forståelse av openEHR
  • ferdighet i modellering av arketyper og templater
  • ferdighet i å bygge enkle kliniske skjema
  • forståelse av enkle kliniske applikasjoner

Kursholder: Sekretariatet i Nasjonalt redaksjonsutvalg for arketyper (NRUA)

Språk: Norsk

Tid: Mandag 16.09.24 kl. 08:30 – 15:30 og 17.09.24 08:30 – 11:30

Sted: Eitri, Bergen (Eitri Medical Incubator )

Påmelding til: christine.mikalsen@hnikt.no Inkluder navn, stilling og arbeidsgiver

Pris: Kurset er kostnadsfritt, hver deltaker dekker reise og kost selv.

Nærmere informasjon om forberedelser og agenda sendes ut på senere tidspunkt. Del gjerne informasjonen med dine kollegaer!