Jira-projekt för prioritering av ärenden

Idag har vi en wiki med prioritering av ärenden: https://openehr.atlassian.net/wiki/spaces/healthmod/pages/91768271/Prioritering+och+intresseinventering

Vi skulle gärna se en modell liknande den i Norge där vi använder Jira: https://openehr.atlassian.net/projects/OENO/issues

Vad tror ni om det? Skönt med strukturerad backlog, brädor, assignees, processtöd osv.

Idag har vi skapat ett Jira-projekt för ärendehantering. Det hittas här:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWE/boards/6