Erfarenheter från Open Source produkter för openEHR - t.ex. EHRbase och Medblocks

Hej!

Det verkar som att det är flera svensk/skandinavisk-talande som testar EHRbase och andra openEHR-lösningar baserade på öppen källkod. Ni som vill får gärna ge er till känna i denna tråd så kanske vi kan underlätta lite erfarenhetsutbyten, tankar och kanske något lagom tekniknördigt onlinemöte någon gång. Var inte blyga, det är spännande att höra även om initialt utforskande/labbande och tillhörande problem+lösningar.

Själv känner jag till bl.a. att

  • @Sebastian Ermilin hållit på med EHRbase för Region Östergötland i ett projekt för klinisk fysiologi
  • @torbjorn Eles hos RCC Väst arrangerat lite utforskande av EHRbase
  • Flera av mina kollegor på Karolinska Sjukhuset har snurrat igång EHRbase på sina lokala datorer och att vi även håller på att rigga upp en gemensam server för utveckling/test. (Berätta gärna här själva.)

Det vore även intressant att höra om någon labbat med annan öppen källkod t.ex.

2 Likes

Hej

Här finns lite material för att komma igång med EHRBase och dess REST API. Jag har även en powerpointpresentation för hur man kommer igång med REST API’t, om behovet finns så kan jag ladda upp den någonstans.

Bra initiativ och tack, Erik, för all hjälp!

1 Like

Hi Erik,

We published some Postman artefacts at https://www.getpostman.com/collections/7643fba2c3a2034777e4 which you might find helpful. Work in progress and I am working with Sidharth on V2 to fix some of the bugs and add a clearer simple tutorial. Might have something much better to share next week.

Also GitHub - freshehr/care-protect-ui: UI for Care Protect, the deterioration assessment tool for care has some of my ‘hacky’ openEHR library code in it - look for cdr. This is a fork of a project which is being built on openEHR but which has not been hooked up to a CDR ‘formally’ yet.

2 Likes

Agreed! The Postman collection is invaluable when getting started.

Also @erik.sundvall this is really cool that you’ve compiled all this. Very useful!

1 Like