Cambio ser fram emot utökat nationellt samarbete inom openEHR!

Cambio har sedan länge arbetet med openEHR i olika sammanhang, och välkomnar nu både det här nya diskussionsforumet och ett fortsatt produktivt arbete tillsammans med vårdgivare i Sverige (oavsett om de är kunder till Cambio eller inte), samt andra leverantörer i de nationella samverkansmötena som har dragits igång!

Cambio arbetar långsiktigt med openEHR, både inom ramen för vårt journalsystem COSMIC, Cambio CDS, samt inom andra initiativ.

Vi hoppas kunna lära oss massvis av ett nationellt samarbete, samt bidra med vår erfarenhet kring utveckling av journalsystem framöver!

5 Likes