Arketypen "ASA Physical Status Classification System"

ASA Physical Status Classification System
Klassifikationen “ASA Physical Status Classification System” har använts I över 60 år. I det här arbetet är målsättningen att uppdatera arketypen ”ASA physical status classification”, https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.1336 så att den får statusen publicerad och har en svensk översättning och begreppsbindning till Snomed CT. Arketypen skapades ursprungligen 2010-06-25 och har fortfarande statusen utkast.

Arketypen är tänkt att vara en avmodellering av ASA-klassificeringen som specificeras på sidan ​ASA Physical Status Classification System | American Society of Anesthesiologists (ASA) och som uppdaterades till sin nuvarande version 2020-12-13. Det finns även en svensk översättning på sidan ASA-klassifikation | Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård som skapades 2015-11-01 och är baserad på en version av ASA-klassificeringen från 2014.

Modellering
När det gäller arketypens modellering så är det mesta i arketypen ganska oproblematiskt. Det som kan diskuteras är hur det ska anges i arketypen att en operation är utförd akut. I specifikationen av klassifikationen anges med en fotnot ”The addition of “E” denotes Emergency surgery: (An emergency is defined as existing when delay in treatment of the patient would lead to a significant increase in the threat to life or body part)”. I arketypens attribute “ASA patient status” kan därför inte bara klasserna 1, 2, 3, 4, 5 och 6 anges, utan även klasserna 1E, 2E, 3E, 4E och 5E för att ange att en operation är genomförd akut. När modelleringen har diskuterats med modelleringsexperter och inför begreppsbindning har det dock påtalats att klassifikationens utseende tycks vara en rest från när patientjournaler fördes på papper och att det vore bättre att i en arketyp skilja ut ASA-klassen och om operationen är utförd akut i två olika attribut. I sådana fall skulle det ena attributet ange någon av klasserna 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 och det andra attributet om operationen genomförs akut eller inte.

Engelsk text
I arketypen framgår för klass 3 att “premature infant PCA < 60 weeks“ ingår, men det är borttaget i den nuvarande versionen av den officiella skalan och arketypen behöver därför uppdateras.

Svensk text
I arketypen har nummer 6 fallits bort, på “En avliden patient där hjärnans funktioner totalt och oåterkalleligt fallit bort och som ska genomgå en donationsoperation.”.

I arketypen står i beskrivnigen för nummer 3 “En patient med svår systemsjukdom” . I Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI) står “en patient med alvarlig systemsjukdom” och det här borde nog överensstämma.

I Svensk Förening för Anestesi och Intensivvårds översättning framgår i slutet av ASA klass 3

“genomgången (>3 månader) hjärtinfarkt eller kranskärlsintervention, transitorisk ischemisk attack (TIA) eller stroke.“

Däremot är texten i arketypen

“genomgången hjärtinfarkt eller kranskärlsintervention för mer än 3 månader sedan, transitorisk ischemisk attack (TIA) eller stroke.“

Vilket bör vara ett syftningsfel i arketypens text.

Begreppsbindning
Föreslagen begreppsbindning

at-kod Snomed CT-begrepp

 • at0000
  273270000 American Society of Anesthesiologists physical status classification (assessment scale)
 • at0001
  302132005 American Society of Anesthesiologists physical status class (observable entity)
 • at0003
  413495001 American Society of Anesthesiologists physical status class 1 (finding)
 • at0004
  413496000 American Society of Anesthesiologists physical status class 2 (finding)
 • at0005
  413497009 American Society of Anesthesiologists physical status class 3 (finding)
 • at0006
  413498004 American Society of Anesthesiologists physical status class 4 (finding)
 • at0007
  413499007 American Society of Anesthesiologists physical status class 5 (finding)
 • at0008
  413500003 American Society of Anesthesiologists physical status class 6 (finding)

Frågor

Håller ni med om kommentarerna ovan?

Har ni ytterligare kommentarer?

1 Like

Gällande översättningen:

I Header > references finns referens till norska ASA-klassifikationen, borde vi även lägga till referens till SFAI:s specifikation (även om den inte uppdaterats ännu till senaste version)?

I Attribution > Translator är det rätt rörigt bland namn och organisationstillhörighet, där borde vi rensa lite.

1 Like

@Asa_Skagerhult ; Tyvärr ser möjligheterna för att representera översättarna i ADL1.4 ut så här, så jag tror tyvärr inte att det går så enkelt att strukturera upp översättarlistan:

	translations = <
		["sv"] = <
			language = <[ISO_639-1::sv]>
			author = <
				["name"] = <"Lisa Axelsson, Martin Grundberg">
				["organisation"] = <"Region Östergötland, Cambio Healthcare Systems">
				["email"] = <"lisa.axelsson@regionostergotland.se, martin.grundberg@cambio.se">
			>
			accreditation = <"Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI), Daniel Hall, Åsa Skagerhult">
		>

Kommentarerna har blivit inskickade som en kommentar till arketypen i internationella CKM. Clinical Knowledge Manager ASA physical status classification Discussion tab .