Arketyp för ”Obstetrisk National Early Warning Score (ONEWS)”

Inom Cambio har vi fått ett behov av att ganska omgående ha en arketyp för Obstetrisk National Early Warning Score (ONEWS), vilken är en svensk skattningsskala som finns beskriven på sidorna 18-19 i dokumentet National Early Warning Score 2 NEWS2 - Övervakning och bedömning av vitalparametrar (2018). Jag har därför modellerat ett utkast till en sådan arketyp och utkastet finns tillgängligt på sidan Arketypen Obstetrisk National Early Warning Score (ONEWS).

Ni får väldigt gärna kommentera min modellering nedan, men om jag inte får in några allvarligare kommentarer senast den 23:e juni tänkte jag skicka in arketypen för internationell review.

2 Likes

Ser bra ut! Bra att max och min-gränser är separat modellerade trots samma poäng.

En fundering om “Klinisk riskkategori” - i respektive valbart värde finns utöver text som “Totalt 1-3” även Description som “Senast inom 4 timmar”. Denna description gäller enligt PDF-dokumentet “övervakningsfrekvens” men det syns inte i arketypen.

Det kan vara värt att lägga in förklaring av detta i den description som hör till själva (vänstersidan/rubriken) “Klinisk riskkategori” (som nu är tom)…

…eller alternativt…

…ändra själva description-texten i valen till något i stil med “Ny bedömning senast inom 4 timmar”.

Om man vill kan även själva åtgärden bakas in i “description” för valet så att det blir i stil med:
“Ny bedömning senast inom 4 timmar. Informera ansvarig sjuksköterska/barnmorska om NEWS-värdet. Ansvarig sjuksköterska/barnmorska bedömer om övervakningsfrekvens ska ökas samt behov av läkarbedömning.”

Det sista lösningsmönstret gör, om man vill, denna info lättillgänglig i implementationer (t.ex. vid “mouse-over” eller som ett liten klickbar frågetecken-ikon).

Ja, när det gäller “Klinisk riskkategori” är jag inte riktigt nöjd trots att jag provade olika alternativ under modeleringen. De olika alternativen i PDF:en lämpar sig inte riktigt för arketypbygge. Jag tänkte just att det var det här attributet jag ville ha er åsikt om, men om alla tyckte att det inte var vart att kommentera så ville jag inte nämna det i mitt originalinlägg heller.

Har några kommentarer
Det är 8 olika frågor som skall besvaras Det är 16 klick om man behåller dropdowndesign men bara 8 st om det är checkboxar med envalsmöjlighet
Oberoende av design så minskas felprocenten vid ifyllande om alla skalorna görs på samma sätt , från lågt värde och stigande . Rent praktiskt kliniskt har man en lapp med mätvärden om temp blodtryck mm som skall föras in på ett snabbt och säker sätt. Allt som skrivs i description kan i läsläge visas i tooltip vilket då ger bra snabbinformation
Förslag:
Andningsfrekvens. Ändra ordningen och börja med < 10
Syremättnad ok
Tillförd syrgas ok
Systoliskt blodtryck är 6 st intervall i tabell lägg till 2 st och börja på < 80
Diastoliskt blodtryck ok
Pulsfrekvens börja på < 60
Medvetandegrad punkt som kan behöva kollas med kliniskt ansvariga Enbart A som val är inte tydligt Förslag är Alert samt text i description : Patienten är vaken och öppnar spontant ögonen och reagerar på tilltal
CVPU är risk att inte alla begriper.Förslag är Påverkat medvetande I description Klassifikation enligt CVPU ( confusion,reaktion på röst/smärtstimuli eller ingen reaktion)
Temperatur 5 nivåer lägg till 1 och börja med < 35,0

Klinisk riskkategori Det är ju dv coded textfält där description fälten tål mer information Tidsintervallen är ju främst kontrollintervall men i tabellen finns även Åtgärdskolumn som vore bra att få med Samtidigt kan man förvänta att här kommer det bli nya versioner framöver

Alltid bra att lägga till ett dv text fält för möjlighet att kommentera sin klassificering eller peka på vissa åtgärder

Då har jag uppdaterat mitt förslag lite enligt ovanstående kommentarer.

@ark; Jag har uppdaterat skalorna för intervallen så att de visas i stigande orgning. (Jag hade räknat med att det här skulle skötas där användargränssnittet defivieras, men nu är det även gjort i själva arketypen.)

@ark; Jag har nu modellerat medvetandegrad på samma sätt som är gjort i arketypen för NEWS2, eftersom jag misstänker att de internationella editorerna kommer att peka på den arketypen.

@ark & @erik.sundvall; Ja, Klinisk riskkategori är lite spännande att modellera. Det som står i det officiella pappersdokumentet är ju egentligen inte tänkt för elektronisk hantering (verkar det som) och de olika kliniska riskkategorierna verkar kallas olika saker på olika kliniker. I både svenska NEWS2-pappersdokumentet och NEWS2-arketypen verkar de ha modellerat skalan som Low, Low-medium, Medium och High. Vore det en framkomlig väg även här?

@ark De skattningsskalearketyperna som redan finns i CKM har inte med något fält för fritext, utan jag antar att man förväntar sig att det läggs till på templatenivån om det behövs. Jag tror därför att jag inte tar med det i den här arketypen heller.

Den nya arketypen finns nu tillgänglig på samma plats som den ursprungliga arketypen gjorde tidigare.

Här kommer några frågor från Uppsala:
I dokumentet från LÖF verkar Klinisk riskkategori inte vara samma som Åtgärdstrappa när det gäller NEWS 2, och på ONEWS finns inte klinisk riskkategori med alls? Vilket är det som ska dokumenteras eller är de ihopslagna i arketypen?
Vi undrar också om några termer - I Cosmic heter det nu SPO2 (pox) och inte Syremättnad - hur kommer det bli när ONEWS implementeras? (Samma med kroppstemperatur/temperatur)
Medvetandegrad Textfältet - Ska det heta “Alert och vaken” eller “Alert” eftersom de andra CVPU är de engelska termerna?

@miahbe; Ja, att det inte finns någon uttrycklig klinisk riskkategor för ONEWS är det stora problemet med den här arketypen, men det är nog mest troligt att det är just klinisk riskkategor som man vill dokumentera i journalen. Åtgärdstrappan är ju snarare en instruktion än en journalanteckning. Utifrån helheltsintrycket av dokumentet skulle man kunna tro att totalt 0-4 poäng motsvarar låg klinisk risk, totalt 4-5 poäng eller 3 poäng i en parameter motsvarar låg/medium klinisk risk och totalt ≥6 poäng motsvarar hög klinisk risk. Jag hade ärligt talat hoppats att få in bra kommentarer från er andra om hur man ska göra just här. :slight_smile:

Vilka termer som kommer att användas i COSMIC är ett beslut för implementationsprojektet, så de kan vi nog spara tills dess.

Ja som du säger borde det väl vara den anpassade bedömningsskalan som visas och att man inte blandar in åtgärdsstrappan. Men vad anser upphovskvinnan/männen?

@Mia_Berggren & @miahbe; Jag har nu skickat ett e-brev till LÖV och frågat.

@Mia_Berggren & @miahbe; Jag har nu fått svar från LÖV att klinisk riskkategori inte finns framtaget för ONEWS, utan där finns bara åtgärdstrappan framtagen. (De kliniska riskkategorier som jag fått antydningar används på vissa ställen verkar därför inte vara officiella.) Jag kommer att uppdatera arketypen i enlighet med LÖV’s svar.

Aha vad bra - ja om de anser att åtgärdstrappan är en del av ONEWS , då borde lösningen vara ok.

Nu har jag uppdaterat arketypen efter kontakt med LÖV. Den klinisk riskkategorin finns inte officiellt för ONEWS och har därför i arketypen blivit formellt ersatt av åtgärdstrappan. Dessutom har fler hjälptexter lagts in.

(En intressant sak är att LÖV i sina texter refererar till ONEWS som “NEWS”. Jag har i dagsläget behållit “NEWS” i arketypen, men jag är mer än öppen för att ändra det till “ONEWS”.)

Det verkar tyvärr som att länken till arketypen ovan har slutat att fungera, men arketypen kan nu nås via länken Obstetric National Early Warning Score (ONEWS).

Vi har förlängt reviewtiden till fredagen den 3:e september, så efter det planerar jag att skicka in arketypen till den internationella CKM.