Svenskt original namespace

Tittar lite på hur vi unikt kan identifiera arketyper som kodsystem (name space som omfattar arketypens at-koder). Har även tidigare funderat över vad som händer när olika implementatörer gör egna varianter av samma kliniska koncept, eller använder samma arketyp-id för olika skärningar på ett liknande begrepp. T.ex. så finns/lär det finnas olika arketyper på PEWS, och det är väl inte osannolikt att de har liknande arketyp-id:n.

Såg då här att man kan kombinera original namespace med arketyp-id för att garantera unikhet.
https://specifications.openehr.org/releases/AM/latest/ADL2.html#_namespaces

Här kan man se olika original name space i CKM:en:

image

Fråga
Finns det, eller bör det finnas ett svenskt original namespace? Det känns som det. Såg i svenska inkubatorn så står det org.openehr på arketyperna där. Är det rätt?

Om man siktar på att “ge” arketypen till openEHR Foundation och tror att den kan vara till nytta utanför Sverige så är “org.openehr” sannolikt bäst namespace i de flesta fall.

Om det är något definitivt unikt Svenskt så kan den organisation som underhåller arketypen anges, t.ex. “sfmi.se” om det passar eller t.ex. “cambio.se” om det är definitivt Cambio-internt, t.ex. för teknisk test. Ska arketyper användas i patientdata så är nog intenationella (och i andra hand nationella) varianter att föredra.

2 Likes

Jag tycker spontant inte att man ska sitta och hålla på några arketyper. Mallar kanske, men inte arketyper. Känns som att man ibland blandar ihop vart ett kliniskt begrepp används i praktiken (lokalt) med att begreppet i sig är lokalt vilket inte borde vara fallet. En svensk PEWS är en svensk PEWS, vart du än befinnder dig i världen.

Känns som att vi vill ha så få “egna” arketyper som möjligt, både vi på Cambio och Sverige som land.

Men det hindrar ju inte att man har en egen namespace, eller ser det dåligt ut om internationella arketyper har en namespace från ett privat företag eller nationell arketypförvaltning?

Det är klart att förvaltningsfrågan blir intressant för t.ex. en Svensk PEWS i nationella CKM, men det känns som en separat fråga.

Jag tycker att det verkar bökigt att redan från början planera vart en arketyp ska hamna. Motsvarande problem finns för Snomed CT:s begrepp och där låter man namnrymden för ett begrepp vara den namnrymd som tillhör den organisation som skapade begreppet från start oavsett vart begreppet “doneras” och förvaltas i framtiden. En liknande hantering för openEHR:s arketyper skulle säkerligen underlätta.

2 Likes

På arketypförvaltningsmötet 2020-06-04 beslutades att vi tills vidare använder “se.openehr” som namecspace när det behövs unikt svenska arketyper. Se mötesanteckingar på
https://openehr.atlassian.net/wiki/spaces/healthmod/pages/703528966/2020-06-04+M+tesanteckningar